Måltidsprincipper

               Måltidsprincipper i Kollektivhuset Bella.

 

Fælles for følgende principper er at vi skaber forudsigelighed i denne del af dagligdagsrutinerne og skaber rum for ro og nærvær. I disse rum ligger der både læring, leg og dannelsespotentiale som vi skal støtte børnene i at udvikle. Afsættet vil være læreplanen og de, i forvejen etablerede, rutiner som vi har erfaret fungerer for de enkelte børnegrupper.

 

Forberedelse til måltidet.

 

 • Etablere faste pladser. Dette kan være fleksibelt fra børnegruppe til børnegruppe alt efter behovet for strukturen herom.
 • Klæde rummet på og klargøre det til måltidet. (hvordan kan vi markere rummets transformation fra et legerum til set spiserum?)
 • Færdiggøre toiletbesøg og vaske hænder.
 • Udfører en rolig aktivitet i fællesskab som overgang til selve måltidet. Eksempelvis læse en historie eller synge sange (dette er en del af tilvænningen til at sidde sammen, se på hinanden og få etableret en ro inden selve måltidet)

 

Den voksnes rolle ved bordet.

 

 • Vi præsenterer maden objektivt men nysgerrigt for at fremme børnenes interesse.
 • Vi øver børnene i at sende videre og række ting til hinanden.
 • Vi spiser sammen med børnene og viser med denne handling, vigtigheden ved at smage og udforske maden.
 • Vi taler i positive vendinger om maden og søger dialogen med børnene om deres kendskab til madens enkelte komponenter.
 • Vi taler med børnene om hvad der optager dem foruden maden. Hvad de har leget, hvem de har leget med og hvad de er optaget af. Dette er for at bruge måltidet som en generel ramme hvor vi møder børnene, skabe rum for socialt samvær imellem børnene og understøtte deres interaktion med hinanden.
 • Vi imødekommer det enkelte barns behov og rummer deres personlige grænser for hvad de kan og ikke kan lide.
 • Vi giver rum til at fjolle og lege med hinanden da måltidet også er en social aktivitet der ikke kun omgærder maden.
 • Børnene har plads til at eksperimentere med maden, blande ting sammen o.lign.
 • Nærvær og ro varetages da der her er plads til personlig udvikling og forståelse for måltidet som rutine.

 

Selvhjulpenhed, før, under og efter måltidet (Graden af dette afhænger af den enkelte alders- og børnegruppe)

 

 • Børnene hjælper med at dække bord for at fremme deres forståelse af rutinen og give en oplevelse af at være værdifuld i fællesskabet.
 • Under måltidet hælder de vand og mælk op i deres kopper. De bruger bestik som de vejledes i at bruge og gives tid til at øve sig med.
 • Børnene øser selv op og får støtte i det hvis de har udfordringer med det.
 • Efter måltidet smider de selv resterne ud i biospanden, lægger bestikket i den hvide spand og sætter al service over på vognen eller køkkenbordet.

 

Maddannelse og lyst til smag/mad.

 • Børnene inddrages i måltidet og dets rutiner hvori de styrkes i, at gøre tingene selv, opnå mestringer og tage egne initiativer.
 • Børnene opfordres og udfordres til at smage på maden gennem leg, samtaler og i fællesskabet med de andre omkring bordet. Fx Bygge sjove madder, smage på sure citroner eller dufte til koriander.
 • Børnene styrkes i at sidde sammen med andre børn og voksne omkring bordet og måltidet, som sig og en del af en gruppe hvor man respektere hinandens grænser.
 • Børnene styrkes i at få et sprog omkring måltidet bl.a. hvor barnet kan tilkendegive det man kan lide og ikke, med respekt for andres præferencer. Fx ”Det bryder jeg mig ikke om” eller ”vi kan lide det samme”.

 

kommunikation/samarbejde med forældrene.


 • Vi informerer omkring hvilke måltidsprincipper vi har nedskrevet og arbejder ud fra.
 • Forældrene vælger ud fra de tre kategorier: vegetar, halal og kød/fisk, hvilket mad deres børn skal spises.
 • Madplanerne bliver lagt på aula.
 • Ved fødselsdage anbefaler vi forældrene kun at medbringe en enkel sukkerholdig ting.
 • Hvert andet år forholder forældrebestyrelsen sig til om madordningen skal fortsætte.
 • Der er løbende kommunikation og vejledning med forældrene omkring deres barns indtag og deltagelse i måltidet.

 

 

Køkkenet

 • Maden til frokost bliver leveret af Foodsource, der tilbereder maden ud fra fødevarestyrelsen 10 officielle kostråd og ernæringsberegner.
 • Maden er producerede af årstidsbestem madvare.
 • 90% Af maden er økologisk.
 • Menuen gentages 3-4 gange så børnene får mulighed for at smage maden flere gange og blive vant til nye smage og retter.
 • På Foodsource hjemmeside www.foodsource kan man finde inspiration og viden om den mad som servers.

Foruden frokosten serveres, afhængig af barnets alder, yderligere tre måltider, der overvejede, er økologisk.

 • Morgenmaden der serveres mellem 7:00-8:00 består af havregryn og cornflakes med mælk.
 • Vuggestuebørnene får et mindre morgenmåltid omkring kl 9:00. Måltidet består overvejende af brød med smør og frugt.
 • Omkring kl 14:00 får alle børn serverede et eftermiddagsmåltid bestående af rugbrød med smør, frugt og eller grønsager.
 • Omkring kl 16:15-16:30 får børnene knækbrød og vand.