TROLDENE Småbørnsgruppen

 

Kære forældre i Kollektivhuset Bella

 

Institutionspersonalet i Kollektivhuset Bella har sammen med forældrebestyrelsen besluttet at etablere en småbørnsgruppe fra 1. august-2019.

Den vil fungere som en overgang mellem børnehaven og vuggestuen. Vi vil gerne skabe et læringsmiljø der matcher de store vuggestuebørns udviklingsbehov, og samtidig sikre at børnene er parate til børnehavelivet med de glæder og forventninger, der følger med dette skift.

Småbørnsgruppen har samme normering som i vuggestuen, dvs. 9 børn og 3 voksne. Som udgangspunkt skifter børnene fra vuggestuen til småbørnsgruppen, når de er ca.2,3 år og fra småbørnsgruppen til børnehaven når de er ca.3 år. Da det er inden for samme institution, kan vi i højere grad tilrettelægge hensigtsmæssige skift i forhold til barnets udvikling, behov og venskaber, når vi er ikke bundet af de aldersgrænser, som pladsanvisningen normalt styrer efter.

Skiftene vil foregå i tæt dialog mellem forældrene og personalet i de respektive grupper, så der skabes de bedste forudsætninger for det enkelte barn.

 

Lokale

Småbørnsgruppen har deres eget lokale ved siden børnehavens lokale "værkstedet".

Småbørnsgruppen skal blive på Frederikssundsvej og er ikke med i rotationen mellem kollektivhuset og Hytten. Men de vil engang imellem tage med op til Hytten, når det giver mening for børnegruppen at skifte bekendtskab med denne del af børnehavelivet. Foruden de aktiviteter gruppen har alene, vil der ligeledes være aktiviteter både med vuggestuen og med børnehaven.  

Gruppen hedder Troldene.

 

Personalet

For at tilgodese alle børn og de skift de er en del af, vil der hos Troldene være en voksen fast tilknyttet gruppen.

Derudover vil en voksen fra vuggestuen følge en gruppe vuggestuebørn med op i småbørnsgruppen og blive i gruppen, indtil den næste gruppe børn skal skifte fra vuggestuen til Troldene. 

Ligeledes vil der være en rotation mellem Troldene og børnehaven. En voksen fra børnehaven vil være hos Troldene. Denne voksne følger med de børn der skifter fra Troldene til børnehaven.

Der vil dog være nogle overgange mellem grupperne hvor der ikke vil følge en voksen med.